Lagere school

Onze school biedt type 2 onderwijs voor kleuters en lagere school kinderen. Hierin onderscheiden we 2 werkingen:

  • Kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap
  • Kinderen met stoornissen uit het autisme – spectrum
  • Kinderen met zeer complexe zorgvragen (met bijkomende gedrags- en emotionele problemen)

Onze lagere school klassen worden ingedeeld in 3 groepen ( zie ook organigram ):

  • Functionele werking
  • Structuurwerking
  • Gedragswerking

Onderstaande tabel geeft aan wat de focus en aanpak zijn bij elke groep:

Binnen de BuBaO school is er ook een Geintegreerde Werking waaronder de kleuterwerking valt, meer informatie vindt u op deze pagina