Aanbod

Onze school biedt type 2 onderwijs voor kleuters en lagere school kinderen. Hierin onderscheiden we 3 werkingen:

 • de lagere school-klassen
 • de kleuterklassen (meer info bij de GiW)
 • de klassen met kinderen waarbij een gewone klaswerking ( aanpak / infrastructuur ) niet voldoende tegemoet kan komen aan de zorgvraag. (meer info bij de GiW)

 

Als school voor Buitengewoon Basisonderwijs houden we rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. Daarom werken we in deze school niet met leerplannen en eindtermen, maar met ontwikkelingsdoelen.

Deze ontwikkelingsdoelen omvatten de volgende leergebieden:

 1. Socio – emotionele ontwikkeling
 2. Communicatie en taal
 3. Motorische ontwikkeling
 4. Muzische vorming
 5. Leren leren
 6. Wereldoriëntatie en redzaamheid
 7. Functioneel rekenen
 8. Media
 9. Godsdienst