Medewerkers

U heeft een vraagje voor de directeur?

Kristy Van Den Eeckhout is de directeur van de Buitengewoon Basis Onderwijs Sint-Franciscus – school.

U kan haar bereiken via het telefoonnummer 053 64 66 50

Of via mail: info.bubao@sintfranciscus.be


U heeft vragen over ons leerlingenvervoer?

Sabrina Pardaens en Martine Van Schoorisse organiseren voor de VZW scholen het leerlingenvervoer

U kan hen bereiken via het telefoonnummer 053 64 66 41

Of via mail:  leerlingenvervoer@sintfranciscus.be


Heeft u vragen van financiële aard?

U neemt dan best contact op met Loes Van Rossem.

U kan haar bereiken via het telefoonnummer 053 64 66 40

Of via mail: boekhouding@sintfranciscus.be


Heeft u vragen rond de administratie van uw kind?

Jürgen Van Den Houwe is verantwoordelijk voor de administratie van de BuBaO-School.

U kan hem bereiken via het telefoonnummer 053 64 66 50

Of via mail: leerling.bubao@sintfranciscus.be


Heeft u vragen als (toekomstig) personeelslid?

Gretel Platteau is verantwoordelijk voor de personeelsadministratie van onze school.

U kan haar bereiken via het telefoonnummer 053 64 66 40 of via mail: personeel.lager@sintfranciscus.be


Wilt u stagiair worden in onze school? Stage in de vzw