Inschrijvingen

Wil je je dochter of zoon inschrijven in onze school?

Belangrijke mededeling:

Door een grote toestroom, zijn de inschrijvingen voor onze kleuterklassen type 2 en lagere school klassen type 2 voor september 2024 helaas volzet.

Je kan echter wel je kind aanmelden voor de wachtlijst. Gelieve de volgende gegevens te vermelden en daarna af te wachten tot wij zelf terug contact opnemen.

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Domicilie adres
  • Contactgegevens (GSM, email adres)
  • Geef zeker ook aan of het gaat om een aanmelding voor de kleuterwerking of voor de lagere school.

Aanmeldingen kleuters type 2: zorgregie@mpc-sintfranciscus.be
Aanmeldingen lagere school type 2: info.bubao@sintfranciscus.be

Voor meer info kan u terecht op 053 64 66 50.